top of page
Storytelling
Kunstenaar met verfborstels

"Ik zal altijd blijven zeggen dat wanneer je je verhaal verandert, je je leven verandert, want wat je verhaal ook is, het zal je leven vormgeven."

Tony Robbins

Cijfers, kennis, informatie, online werken en op afstand contact houden, … . Het zijn de kenmerken van onze tijd. En toch is het ook in deze tijd dat mensen en organisaties steeds meer op zoek zijn naar betekenis. Niet zelfden zijn we op zoek naar houvast en een antwoord op de vragen ‘waarom doen we wat we doen?’, ‘waarom bestaan we?’ en 'waar willen we naartoe?'.

Waarden en betekenis zijn direct gekoppeld aan verhalen. In verhalen worden mensen geraakt, we herkennen onszelf in het verhaal van de andere en er ontstaat verbinding. Een verhaal inspireert en motiveert. Begrijpen is niet meer nodig, we 'voelen' als het ware wat de betekenis is, we begrijpen onbewust de boodschap en weten wat we zelf kunnen doen om het verhaal zelf mee vorm te geven en te beleven.  

Storytelling is daardoor een ideale manier om mensen intrinsiek te motiveren. Zowel voor het overbrengen van informatie, om informatie te helpen onthouden, om mensen gemotiveerd mee te krijgen in verandering, is storytelling een krachtig middel. Maar ook om jouw eigen verhaal te begrijpen, om jouw eigen verhaallijn te zien en om beslissingen te nemen die jou in een volgende stap brengen in jouw eigen verhaallijn, kan storytelling een dankbare hulp zijn.

Hoe werkt storytelling?
Wat kan storytelling voor mij betekenen?

Waarom storytelling?

Storytelling geeft betekenis. Die betekenis komt echter niet vanzelf, die bepaal je als verteller van het verhaal.  Wat is de betekenis die je met jouw verhaal wil meegeven en welk doel wil je bereiken? Het is een van de vragen die aan de basis liggen van een goed verhaal.

Van zodra je weet wat je met jouw verhaal wil bereiken, is het goed om even stil te staan bij jouw publiek. Wat heeft jouw publiek nodig om geraakt te worden, wat speelt bij hen en hoe kan je dat meenemen in het verhaal en de opbouw daarvan?

Steungroepen

Vervolgens zorgt storytelling ervoor dat jouw verhaal in een goede vorm of structuur gegoten wordt. Daarvoor bestaan er heel wat invalshoeken. De verhaalfasen van Joseph Campbell bijvoorbeeld, zijn een manier om structuur te geven aan een verhaal. Het is een manier om in jouw verhaal de elementen zodanig perspectief en ruimte te geven, dat er spanning ontstaat. Daarvoor heb je een held nodig, en zowaar : een crisis. Een verhaal zonder held en zonder crisis wordt al snel als saai ervaren, volgens Campbell. De held en de crisis helpen om de verhaallijn uit te bouwen, zodat jouw publiek het verhaal wíl horen, de spanning voelt ... en geraakt wordt.

En tenslotte… een storyteller weet het verhaal zodanig te brengen, dat het publiek aan zijn lippen hangt. Een van de geheimen om inspirerend te vertellen, zijn details, en vertellen in scènes. Het publiek groeit daardoor mee in het verhaal, en kan zich alles perfect voorstellen. Alleen al daardoor worden mensen geraakt.

"Verhalen zijn alles, wat betekent dat het jouw taak is om betere verhalen te vertellen."
Kevin Spacey

 

Wat kan storytelling voor mij betekenen?

Verhalen worden al eeuwenlang verteld. Onze voorouders vertelden urenlang rond het kampvuur, het zorgde voor verbinding, voor maatschappelijke betekenis en organisatie, voor het begrijpen van ‘het waarom’, voor het verwerken van emoties en voor begrip naar elkaar toe.

Organisaties

Storytelling werkt heel krachtig binnen organisaties. Waarden en betekenisgeving zijn onlosmakelijk verbonden met de verhalen die over een organisatie worden verteld. Organisaties kunnen zich onderscheiden als ze een oprecht en inspirerend verhaal vertellen over wie ze zijn, waarom ze bestaan en wat ze in de toekomst willen gaan doen.

In tijden van verandering, van absolute noodzaak om mensen mee te krijgen in de missie en de visie van de organisatie is het onontbeerlijk om medewerkers te raken, om teams beter te laten samenwerken, en net dát doe je met een goed verhaal. Daarnaast geeft een duidelijk verhaal de organisatie de kans zich makkelijker en beter op de arbeidsmarkt te profileren, waardoor mensen ook écht graag voor het bedrijf willen werken. Het wordt makkelijker om schaarse profielen aan te trekken, als mensen weten waar je voor staat en waarom je bestaat als organisatie. Ook naar klanten toe, helpt een goed verhaal organisaties om zich te positioneren op de markt.

Meer informatie over storytelling in organisaties? Contacteer me voor meer informatie.

Coaching

Storytelling kan jou helpen om jouw levensverhaal zelf en bewust te gaan schrijven, om te zien wat jouw obstakels zijn, en om te begrijpen dat jij, als held in jouw eigen verhaal, steeds een keuze hebt.

Daarnaast zijn er cruciale fases in ons leven, gelegenheden waarbij verhalen helpen om te verwerken, om blij te zijn, om een ritueel vorm te geven. Een ritueel maakt de overgang naar een volgende fase, denk maar aan een huwelijk, een overlijden, een geboorte, de start van een nieuw bedrijf, een terminale patiënt die zijn leven wil neerschrijven. Verhalen helpen en ondersteunen om te verwerken, om net die overgang te maken. In mijn coaching kan je lezen hoe ik jou daar concreet bij kan helpen.

DSC_6854.jpg

Storyteller

Gepassioneerd door verhalen, specialiseerde ik me in storytelling. Ik leerde om verhalen zodanig op te bouwen, dat er spanning ontstaat. Ik leerde om het juiste verhaal te kiezen, om écht impact te hebben. En ik leerde om verhalen zodanig te vertellen dat het publiek blijft luisteren. Ik leerde van acteurs en scenarioschijvers, hun kennis van verhalen en verteltechnieken was enorm waardevol in mijn weg als storyteller.

Wil je ook meer weten over storytelling? Volgende boeken hebben mij alvast geïnspireerd :

  • Het verhaal van je leven, Mieke Bouma

  • De kracht van storytelling, Carmine Gallo

  • The wow starts now, Theo Hendriks

  • De corporate tribe, Danielle Braun & Jitske Kramer

  • De held in je eigen verhaal, Mieke Bouma

+32 (0)486 87 09 04    info@crescendo-consulting.be

bottom of page