top of page
Perfectionisme
Zandsteen

Perfectionisme

Los kunnen laten, je vrij voelen, niet steeds weer ‘moeten’ 

 

Perfectionisme ontstaat vaak in de kinderjaren, het is in die fase van het leven vaak een patroon dat ons helpt om te overleven. Goed bevonden worden door anderen helpt ons als kind om te krijgen wat we nodig hebben om verder op te groeien.

Waar zit dan het probleem? Als je dit patroon mee blijft nemen naar een meer volwassen leven, kan het een beperking worden. Je blijft nog steeds streven om in elke situatie en door iedereen goed bevonden te worden. Maar hoe moeilijk is het om alles steeds te controleren, te bewaken, zodat het wel degelijk goed bevonden zal worden? Steeds weer streven naar de bevestiging van ‘goed genoeg’ te zijn, mondt vaak uit in uitputting, stress zelfs depressie.

Het patroon van perfectionisme kan zich voordoen op elke leeftijd, de meest voorkomende symptomen zijn :

 • Steeds willen zorgen voor

 • Faalangst

 • Piekeren

 • Uitstelgedrag

 • Moeilijk kunnen kiezen of beslissen

 • Niet kunnen loslaten

 • Moeilijk kunnen delegeren, alles zelf willen doen

 • Steeds willen controleren

 • Zich vaak zorgen maken

 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel

 • Steeds maar doorgaan, zonder rekening te houden met jezelf

 • Heel vaak bevestiging nodig hebben

 • In hoge mate stress ervaren

 • Gedrag ontwikkelen in een poging om met stress om te gaan : nagelbijten, alcohol,

        drugs, extreem doorgaan in werk of hobby’s

perfectionisme

Wil je echt weten wie je bent en wat je écht wil, zonder de druk van een perfectionisme-patroon? Het goede nieuws is dat er een oplossing bestaat. In perfectionisme coaching gaan we er met behulp van de OCP-methodiek voor zorgen dat het ‘moeten’
vermindert en dat ‘genieten’ in de plaats komt.

Perfectionisme coaching richt zich enerzijds tot volwassenen die los willen komen van hun perfectionisme patroon. Daarnaast help ik ook jongeren die last hebben van perfectionisme, mits de ouders deze vraag positief ondersteunen en open staan om ook aan zelfreflectie te doen. Mijn jarenlange ervaring als leerkracht in het secundair onderwijs maakt dat ik het gewend ben om met jongeren om te gaan en hun leefwereld begrijp. Vaak worden de ouders meegenomen in het coachingstraject, zodat de verandering ook door de ouders wordt gedragen en impact heeft op lange termijn.

 

"Ik huilde, omdat ik het enthousiasme over mijn kindertijd terugvond; ik was opnieuw een kind, en niets of niemand in de wereld kon mij kwaad doen."

Paulho Coelho, De Bedevaart

Vrouw die in het veld
OCP Methodiek

Hoe werkt de OCP methodiek?

De OCP-methodiek is een manier van coachen die door Marcel Hendrickx ontwikkeld werd vanuit zijn jarenlange praktijk en vanuit zijn missie om mensen van hun perfectionisme te bevrijden. OCP staat voor "Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme".

De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP. NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende "sturende" delen. Die delen liggen aan de basis van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag. Ze sturen in bepaalde contexten ons denken, doen en voelen. Elk deel heeft een positief doel voor de persoon voor ogen.

Binnen de OCP-methodiek werken we met het deel dat het perfectionismepatroon aanstuurt. Dit deel werkt vanuit de linkerhelft - de denkhelft - van onze hersenen. Dit verklaart waarom perfectionisme steeds gepaard gaat met heel veel en intens denken en vaak ook piekeren.

We laten dit deel samenwerken met het vrije kind in ons. Dit vrije kind bepaalt vanaf onze geboorte ons denken, doen en voelen. Het stelt ons als klein kind in staat om heel open en ongedwongen in het leven te staan. Kenmerken van het vrije kind die vaak terugkomen zijn: zich echt vrij voelen, enthousiast zijn, blij zijn, helemaal in het moment zijn, creatief zijn, zintuigen helemaal open, weinig denken. Het vrije kind staat symbool voor onze rechter hersenhelft, waar onder meer onze creativiteit en zelfzorg een plaats hebben.

Op het moment dat het patroon ontstaat - vaak een overlevingsmechanisme - wordt het vrije kind als het ware weggeduwd. Er komt een "braaf" kind in de plaats, dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn omgeving.
Binnen de OCP-methodiek wordt contact gemaakt met beide delen. We leren ze kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden. Als beide delen echt gaan samenwerken ontstaat er harmonie en rust. Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is: "ik ben OK zoals ik ben, zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk" - ik zie mezelf graag en zorg goed voor mezelf en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties."

Het coachingstraject

Het coachingstraject bestaat uit een aantal stappen die door de perfectionismecoach doorlopen worden. De stappen hebben een volgorde en worden bij de aanvang van het traject samen met de coachee gepland. Reken op een periode van 3 maanden waarin je door een proces gaat van heling. Als perfectionismecoach ben ik opgeleid om je op een veilige manier door dit proces te loodsen.


Bij de start van het OCP-traject wordt het patroon in kaart gebracht. Dit betekent dat de coachee nadenkt over de omstandigheden die ertoe geleid hebben dat hij het patroon ontwikkelde. Verder worden voor alle symptomen van het patroon voorbeelden genoteerd die aantonen hoe het patroon in deze fase van zijn leven nog steeds zijn denken, doen en voelen stuurt.

Vervolgens leidt de coach je gedurende enkele sessies door een proces dat op een specifieke manier het vrije kind en de andere delen in verbinding brengt met elkaar. Je laat je in deze sessies leiden door de perfectionismecoach. Hij of zij werkt met je op onbewust niveau en het proces is gebaseerd op een specifieke set van instructies.

Omwille van de specifieke aard van de instructies en het grote belang om het proces op een veilige manier te laten verlopen, wordt het traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door het Ontwikkelingsinstituut in België.

Voor wie?

 • Volwassenen die last hebben van perfectionisme

 • Leerlingen en studenten die last hebben van perfectionisme, al of niet gelinkt aan faalangst, studieproblemen, ... . Jongeren worden begeleid op voorwaarde dat de ouders bereid zijn tot positieve ondersteuning, openheid en zelfreflectie.

Praktisch

 • Een traject bestaat gemiddeld uit 7 sessies - soms minder, soms iets meer, dat hangt af van de vraag waarmee iemand in coaching komt.

 • Het verloop kent een specifieke volgorde; bij de aanvang worden de sessies gepland.

 • Perfectionismecoaching kan zowel online als fysiek in de praktijk doorgaan.

Wil je graag meer weten over perfectionisme coaching? Contacteer me voor een gratis intakegesprek.

+32 (0)486 87 09 04    info@crescendo-consulting.be

bottom of page